(شرایط اشتراک سرویس اینترنت پرسرعت شرکت ستاره شرق (مخصوص همشهریان ساکن نکاتعاریف :
شرکت : پیشگامان توسعه ارتباطات به شماره ثبت 6524 دارای مجوز ندا (PAP ) به شماره 16727/12/310 از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی .
شبکه پیشگامان : شامل زیر ساخت و تجهیزات خطوط پر سرعت است که تحت مالکیت شرکت بوده و با نظارت وی اداره و نگهداری می شود . سیم کشی داخل ساختمان مشترکین ، خطوط تلفن ، زیر ساخت شبکه مخابراتی کشور و تجهیزاتی که تحت مالکیت ، اختیار یا نظارت شرکت نیست ، جزء شبکه پیشگامان محسوب نمی شود.
مصرف کننده : خريدار هر يک از سرويس های شرکت با نشانی و مشخصات مندرج در ذيل قرارداد .
نماینده : شخصیت حقوقی یا حقیقی منتخب و دارای مجوز از طرف پیشگامان جهت فروش خدمات در منطقه فعالیت .
دوره اشتراک : مدت زمان سرویس انتخابی که مشترک بر اساس تعرفه "پیشگامان" هزینه آن را پرداخت می نماید و در دوره یک ماهه ، 30 روز کامل می باشد.
ترافیک دوره : میزان حجم تبادل بسته های اطلاعاتی ارسالی و دریافتی مشترک از شبکه پیشگامان طبق سرویس خریداری شده که غیرقابل انتقال به دوره بعد می باشد.
ماده 1 : موضوع قرارداد :
واگذاری سرویس اينترنت ADSL بر اساس نوع سرويس مشخص شده بوسيله مصرف کننده در برگ ضميمه قرارداد به نشانی مصرف کننده مندرج در ذيل قرارداد .
تبصره1: شرکت متعهد به ارائه سرويس به مصرف کننده طبق نشانی و شماره تلفن وی مندرج در ذيل قرارداد بوده و در صورت تغيير نشانی و یا شماره تلفن مصرف کننده ، شرکت هيچ تعهدی نسبت ارائه و استمرار سرويس ندارد .
ماده 2 : تعهدات مصرف کننده :
1-2 ) مصرف کننده متعهد است کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و شرکت مخابرات را در ارتباط با موضوع قرارداد رعایت نماید. مسئولیت هر گونه دسترسی و استفاده خود و کاربران شبکه خود به سایت ها و موضوعات خلاف اخلاق و عفت عمومی و همچنین مسئولیت محتوای محاورات ، نامه ها ، اوراق و پرونده های ارسالی و دریافتی بر عهده مشترک خواهد بود .
2-2) مصرف کننده متعهد است از بروز هر گونه اختلالات نرم افزاری ، سخت افزاری و امنیتی در شبکه پیشگامان و دیگر شبکه ها خودداری نماید در غیر این صورت کلیه عواقب و خسارت های ناشی از آن بر عهده مشترک خواهد بود .
3-2 ) مشترک حق واگذاری موضوع قرارداد را جزئاً و یا کلاً بغیر را ندارد و در غیر این صورت شرکت مجاز خواهد بود بصورت یک جانبه قرارداد را فسخ و یاقیمانده مبلغ قرارداد را به نفع خویش ضبط نماید و مسئولیت هر گونه استفاده غیرقانونی و غیر مجاز و یا ایجاد اختلال بعهده مصرف کننده می باشد.
4-2 ) چنانچه مشترک پس از تحویل سرویس ، در شبکه و یا تجهیزات مورد استفاده ، تغییراتی را ایجاد نماید که منجر به اختلال در خدمات شود و رفع آن ملزم به حضور کارشناس در محل مشترک باشد، راه اندازی مجدد منوط به پرداخت هزینه خواهد بود .
5-2 ) در مدت زمان اشتراک به محض اتمام حجم ، سرویس مشترک قطع و برقراری ارتباط مشترک منوط به خریداری حجم اضافه از پیشگامان خواهد بود .
6-2 ) حفاظت از اطلاعات ، امنیت شبکه ، نام کاربری و رمز عبور سرویس مشترک بعهده وی می باشد .
7-2 ) مشترک موظف است ، پس از اولین ارتباط با شبکه پیشگامان ، نسبت به تغییر رمز ورودی سرویس ADSL خود اقدام نماید و در صورت بی توجهی به این امر ، کلیه عواقب و خسارت های ناشی از این بی توجهی بر عهده مشترک خواهد بود.
8-2 ) مصرف کننده تعهد می نماید از ارسال هر گونه Spam و نامه های تبلیغاتی خواسته و یا ناخواسته به اینترنت خودداری کرده و در این راستا اقدامات لازم برای جلوگیری از ارسال ناخواسته Spam و نامه های تبلیغاتی را اعمال کند. همچنین مشترک متعهد می گردد از هر گونه اقدام و تلاش برای نفوذ به شبکه سرویس دهنده ، ایجاد اختلال در سرویس های عمومی و خصوصی و دسترسی بدون مجوز به اطلاعات خصوصی افراد ، شرکت ها و سازمانهای داخلی و خارجی و استفاده از سرویس سایر مشترکین خودداری نماید.
9-2 ) مشترک اقرار می نماید که:
1-9-2) از مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای به ویژه مندرجات بند 6 بخش ب آن مطلع بوده و متعهد به رعایت آنها است.
2-9-2) از ممنوعیت موارد زیر مطلع است و هرگز با استفاده از خدمات ارایه شده مرتکب آنها نخواهد شد :

هرگونه نفوذ غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل و رمز سیستمها وغیره .
هرگونه حمله به مراکز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارایی آنها .
هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد .
اسکن کردن شبکه شرکت سرویس دهنده یا سایرین .
استفاده از خدمات برای راه اندازی سرویس میزبانی اینترنتی (HOSTING (
هرگونه تلاش برای نفوذ در کارکنان شرکت سرویس دهنده جهت کسب هرگونه اطلاعات غیر عمومی .
ارتکاب جرایم مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزاری رایانه ای و آیین نامه مربوط، و سایر جرایم با استفاده از شبکه اینترنت .
استفاده از آدرسهای IP دیگر به غیر از IP آدرسهای تخصیص داده شده از شرکت سرویس دهنده برای خدمات خاص.
انجام Voice Termination .
10-2) در صورت ارتکاب تخلف در باب هر یک از موارد فوق ،کلیه مسئولیتهای ناشی از آن به عهده مصرف کننده خواهد بود.
ماده 3 : تعهدات شرکت :
1-3 ) شرکت متعهد است که ارتباط با اینترنت را در درگاه خروجی مودم تحویل مشترک نماید. نصب و راه اندازی خدمات بصورت پیش فرض به روش تلفنی انجام میپذیرد و در صورت مراجعه به محل ، هزینه حضور کارشناس اخذ می گردد .
2-3 ) شرکت خدمات پشتیبانی فنی تلفنی در موضوع استفاده از خطوط پرسرعت داده ها به مشترک را بصورت 24 ساعته و 7 روز هفته تعهد می کند .
تبصره : چنانچه مشترک از تجهیزاتی استفاده کند که مورد تائید فنی شرکت نباشد ، شرکت مخیر است از ارائه خدمات پشتیبانی فنی خودداری کند .
3-3 ) شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به ارایه سرویس در صورت مشکلات پیش آمده از طرف مخابرات اعم از قطع خط مشترک ، عملیات کابل بر گردان ، تبدیل شدن خط تلفن به حالت PCM یا فیبر نوری و غیره و همچنین بروز اشکال و اختلال در شبکه های مخابراتی و انتقال داده های شرکت مخابرات ایران و سایر شرکتهای مخابراتی وابسته و غیره و یا اختلال در اینترنت جهانی را نخواهد داشت .
4-3 ) شرکت برقراری موضوع قرارداد را بدون احتساب مشکلات ناشی از سخت افزار و نرم افزار های رایانه مشترک و همچنین اشکالات ناشی از شرکت مخابرات به میزان 95% تضمین می نماید .
5-3 ) تغییر سرویس مشترک ( نوع سرویس ، ارتقاء یا کاهش ) با توجه به امکانات ، صلاحدید ، شرایط و ضوابط شرکت و در ابتدای دوره اشتراک بعدی امکان پذیر خواهد بود .
6-3 ) شرکت می تواند به صلاحدید خود و در راستای حفظ امنیت و یا بهره وری مناسب شبکه ، برخی از دسترسی های مشترک بر روی بعضی از پورت ها و یا پروتکل ها را محدود نماید.
7-3 ) شرکت متعهد است در صورتی که اختلال و قطعی به وجود آمده مربوط به شبکه پیشگامان و در حیطه مسئولیت شرکت باشد حداکثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به رفع اشکال و برقراری مجدد ارتباط مصرف کننده اقدام نمايد. در صورت ادامه قطع ارتباط بيش از 48 ساعت فوق الذکر به ازای هر روز قطع سرويس نسبت به ارائه 2 روز سرويس رايگان از همان نوع سرويس مورد استفاده مشترک اقدام نمايد .
ماده 4 : شرایط فسخ ، قطع و تمدید قرارداد :
1-4 ) چنانچه هر یک از طرفین به تعهدات خود در این قرارداد عمل ننماید ، طرف مقابل می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید .
2-4 ) در موارد ناشی از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) و نه محدود به جنگ ، اعتصاب ، حوادث طبیعی مانند زلزله ، سیل ، آتش سوزی ، وضع قوانین و مقررات جدید و مشکلات ناشی از شرکتهای مخابرات ، سلب امکان ارائه خدمات از پیشگامان ، مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود و در این صورت مشترک می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
3-4 ) چنانچه مشترک حداکثر تا پایان هر دوره نسبت به پرداخت حق اشتراک دوره بعد اقدام ننماید ، خدمات ارائه شده به مشترک بطور موقت تا 15 روز قطع خواهد شد . مشترک می تواند در این مدت نسبت به تمدید اشتراک خود با پرداخت هزینه های آن اقدام نماید .در غیر اینصورت شرکت پورت اختصاص یافته به مشترک را به متقاضیان دیگر واگذار خواهد نمود . تمدید مجدد اشتراک منوط به وجود امکانات فنی و پرداخت هزینه نصب مجدد خواهد بود .
4-4 ) در صورت خاتمه دوره اشتراک ، ادامه سرویس مشترک مشروط به تمدید اشتراک خواهد بود .
5-4 ) با پرداخت حق اشتراک ، این قرارداد خود به خود برای دوره ایی که حق اشتراک آن پرداخت شده تمدید می گردد .
6-4 ) وجوه پرداختی برای خدمات اضافه بر موضوع قرارداد ، غیرقابل استرداد می باشد .
7-4 ) چنانچه مشترک به هر یک از تعهدات خود عمل ننماید، شرکت مجاز به فسخ قرارداد و قطع ارتباط مربوطه از طریق مخابرات خواهد بود . بدیهی است در اینصورت مبلغ باقیمانده حق اشتراک مسترد نخواهد شد و مشترک ملزم به جبران هر نوع خسارت وارده خواهد بود .
8-4 ) در صورت ارسال دستور از مقامات امنیتی ذیصلاح در خصوص قطع ارتباط اینترنتی مصرف کننده ، شرکت ملزم به تبعیت می باشد و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص برعهده شرکت نمی باشد.
این قرارداد در 2 نسخه و شامل 4 ماده و 25 بند و 2 تبصره تنظیم شده است که هر نسخه حکم واحد را دارا می باشد .

  نکات قابل توجه مشترکین محترم :
 • خط تلفن اعلام شده برای ADSL نباید PCM – فیبر نوری – روتاری باشد.
 • خط تلفن اعلام شده برای ADSL می بایست از دستگاه سانترال خارج و به نزدیکی محل نصب سرویس انتقال یابد .
 • سرویس ADSL صرفاً در درگاه خروجی مودم مشترک و روی یک دستگاه کامپیوتر تحویل مشترک می شود و تعهدی برای تحویل سرویس در شبکه محلی مشترک وجود ندارد.
 • قبل از مراجعه کارشناس فنی پیشگامان جهت نصب ، ضروریست ابتدا ورودی خط تلفن به ساختمان مشخص گردد.
 • در صورت عدم توجه مشترک به نکات فوق ، شرکت پیشگامان هیچگونه مسئولیتی در قبال تاخیر در راه اندازی سرویس مشترک نخواهد داشت.
 • هزینه آبونمان مخابرات ماهیانه 10.000 ريال می باشد.
 • تمامی سرویس ها بطور پیش فرض با IP داینامیک ارائه می شوند.
 • طبق ماده 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در کلیه صورت حسابهای صادره توسط پیشگامان و برای هر مرحله
 • پرداخت 1.5 % مالیات و 1.5 % عوارض (در کل 3 % عوارض و مالیات) محاسبه و از مشترک اخذ میگردد.
 • توجه داشته باشید که در صورت شارژ نکردن سرویس به ازای هر ماه باید 5000 تومان هزینه آبونمان پرداخت نمایید.
 • توجه داشته باشید که در صورت تخلیه کردن خط مبلغ 3000 تومان بابت تخلیه خط دریافت می گردد..

شرایط بالا را خوانده و می پذیرم - ثبت نام به عنوان مشترک حقیقی

شرایط بالا را خوانده و می پذیرم - ثبت نام به عنوان مشترک حقوقی